Kontakt

Toto webové sídlo www.obecsamudovce.sk spravuje Obec Šamudovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Šamudovce

Adresa:

Obecný úrad Šamudovce

Šamudovce 99
072 01 Pozdišovce

IČO: 00325864

.

Sekretariát: 
Tel.:
 056 / 642 41 80 , Fax.: 056/642 41 80
E-mail: samudovce@wmx.sk

Všeobecné informácie: samudovce@wmx.sk
Podateľňa: samudovce@wmx.sk
Starosta : Emil Ircha ,  e-mail: samudovce@wmx.sk, tel.: 056/6424180, mobil: 0911 276 705
Informácie o napĺňaní webového sídla: samudovce@wmx.sk

.

Úradné hodiny:
Pondelok 7.00 – 15.00
Utorok 7.00 – 15.00
Streda 7.00 – 17.00
Štvrtok 7.00 – 15.00
Piatok 7.00 – 12.00

.


Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I.
 
Terénny sociálny pracovník   Mgr. Petronela Džamová
 
Terénny pracovník           Zdenka Ondová
 
Tel.:     0902 905 705
E-mail: tsp.samudovce@centrum.sk

KOMUNITNÉ CENTRUM Šamudovce 

Odborný garant KC                      Mgr. Alena Andrejková   

Odborný pracovník KC                Mgr. Ivana Pavliková

Pracovník KC                                Oľga Fedorčáková

Tel.:    0911 829 336
E-mail: kc.samudovce@centrum.sk

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 617
Rozloha: 484 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1403

Kompetencie:
Obec Šamudovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35