Samospráva

Adresa:

Obecný úrad
Šamudovce 99
072 01 Pozdišovce

Telefón: +421 56 642 41 80 
E-mail: samudovce@wmx.sk

Starosta: Emil Ircha                   Kontakt: 0911 276 705

Zástupca: Lívia Ferková            Kontakt: 0915 359 282

Poslanci OZ:

Maroš Lebeda

Mgr. Alena Hamzová 

Peter Horvát

Vladimír Paulov

Marián Balog    

Tomáš Koreň 

Kontrolór:   

Ing. Beáta Pavlová

.

.

Obecné komisie v obci Šamudovce

Komisia pre verejný poriadok:

Predseda komisie:                Marián BALOG

Členovia komisie:      z radov poslancov OZ:                 Mgr. Alena HAMZOVÁ

                                 z radov obyvateľov obce:              Ing. Ján HREŇO     

.

.

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda komisie:                Tomáš KOREŇ

Členovia komisie:      z radov poslancov OZ:                 Vladimír PAULOV

                                                                                        Peter HORVÁT