Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality 2014

Zoznam aktualít

SENIORI + RÓMOVIA = ROZKVITNUTÁ OBEC

SENIORI + RÓMOVIA = ROZKVITNUTÁ OBEC

V dňoch od 20.5. do 20.6.2014 sa v našej obci realizoval projekt pod týmto názvom. Na návrh pani Ferkovej skrášliť jedno z opustených miest v obci sme sa na základe výzvy Nadácie Orange zapojili do „Grantového programu pre optimistov 2014“. S pomedzi 496 organizácií bolo vybraných 94, ktoré získali finančnú podporu. A náš projekt bol tiež medzi tými úspešnými.Získali sme od Nadácie Orange podporu vo výške 141 € na výrobu netradičných kvetináčov a výsadbu kríkov. Pod odborným vedením pani Demkovejaktívny občania našej obce vytvorili peknúminizáhradku.

Cieľom tohto projektu nebolo len skrášliť obec, ale aj spoločnou prácou seniorov a Rómov postupne búrať bariéry, ktoré sú medzi nami.

Táto minizáhradka je bodom zmeny našich postojov a začiatkom novej cesty – lepšieho spolunažívania.

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG
05.JPG06.JPG07.JPG08
09.JPG10.JPG1112
13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG
17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG
21.JPG22
Vianočná akadémia 2014
Úprava pred OCÚ
Pravoslávne liturgické slávnosti v Šamudovciach
Výlet na Zemplínsku Šíravu 12.07.2014
SENIORI + RÓMOVIA = ROZKVITNUTÁ OBEC
DUCHOVNÉ STRETNUTIE
ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ
Karneval 2014
(253.52 kb)
(429.93 kb)