Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality 2016

Zoznam aktualít


.


NEBUĎME LENIVÍ,

TRIEĎME ODPAD!

pdf na stiahnutie

.

.

.Slávnostné ukončenie projektu Krásnovce - Šamudovce kanalizácia

Vážený pán minister,

Vážený pán podpredseda VÚC

Vážený pán generálny riaditeľ VVS,

Vážení hostia a ostatní prítomní !

Som úprimne rád a je pre mňa veľkou cťou , že ako starosta obce Šamudovce môžem byť spolu s Vami pri slávnostnom ukončení stavby z odvetvia životného prostredia a to projektu Krásnovce, Šamudovce – Kanalizácia a môžem Vám tak v mene svojom ale aj v mene všetkých obyvateľov našej obce vysloviť poďakovanie za to,že koncom minulého roku sa zavŕšilo dlhoročné úsilie obce a jej predstaviteľov o jej odkanalizovanie.

V našej obci sa začalo s riešením tohto problému ešte v r. 2000 s cieľom zlepšiť životné prostredie a odstrániť príčinu znečisťovania najmä spodných vôd vypúšťaním splaškov z rodinných domov.

Skutočnosť, že obec dostala príspevok z envirofondu vo výške 391 551 € z realizačných nákladov však stála za to, aby sa stavba začala realizovať.

Okrem spomínaných prostriedkov, obec do tejto stavby investovala aj vlastné prostriedky vo výške 36. 420.- €

Naša obec sa k projektu Krásnovce , Šamudovce – Kanalizácia pripojila na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2013, ktorým bolo schválené uzatvorenie zmluvy práv investora na stavbu „Splašková kanalizácia Šamudovce – 2.stavba, v ktorej sa cesionárom stála Východoslovenská vodárenská spoločnosť, as. Košice,ktorá  prebrala práva a povinností súvisiace s výkonom funkcie investora na uvedenej stavbe, a stala sa investorom a vlastníkom stavby Kanalizácia Krásnovce, Šamudovce –

Budovanie kanalizácie v ktorejkoľvek obci je jednou z najťažších a pre obyvateľov obce najnepríjemnejších činností, ktoré musia strpieť. Preto by som v prvom rade vysoko ocenil a zároveň poďakoval občanom za trpezlivosť, s ktorou znášali nepohodu počas výstavby.  

Dnes môžeme povedať, že všetci máme vytvorené rovnaké podmienky na napojenie sa na kanalizačnú sieť a tak urobiť zadosť nielen sebe, ale aj životnému prostrediu . Napojením na kanalizáciu všetkých domácností sa vyhneme spoločne mnohým nepríjemnostiam.

Moje poďakovanie, moja úcta a poďakovanie občanov obce Šamudovce za spoluprácu a pomoc  patrí Vám pán minister, aj Vám pán podpredseda VÚC.  Za výborne odvedenú prácu  a profesionalitu ďakujem Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a dodávateľom,ktorí stavbu realizovali.

Veľká vďaka a úcta patrí aj môjmu bývalému predchodcovi p. Paulovi, ktorý sa pričinil o začatie výstavby v obci Šamudovce a samozrejme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sa dielo vydarilo a mohlo slúžiť občanom v prospech ochrany životného prostredia.

12439047_929746200411830_1885819319261020349_n12472664_929746193745164_5823968780628484663_n12494894_929746267078490_5224198743428843611_n12507314_929746733745110_7847796815759750812_n
12507493_929746730411777_3616812602784260077_n12509200_929746790411771_5899928810411884425_n12509286_929746717078445_2650917502656461263_n12509335_929746577078459_731541775923840134_n
12509794_929746313745152_7493750977258336186_n12510513_929746457078471_6675608145951604048_n12512692_929746197078497_7965101645549227869_n12523152_929746797078437_165857490773085377_n
12525336_929746490411801_2139670078026088216_o12540586_929746603745123_5263157520989964936_n12540866_929746380411812_6262521103053608937_n12540984_929746437078473_4883979546480843332_n
12548910_929746273745156_6167792246985334523_n12549003_929746277078489_2812568031437367039_n12565519_929746377078479_7142806103143230628_n12573881_929746570411793_8952532984578971070_n
12592325_929746800411770_6285223186020570634_n12594005_929746453745138_1956145493831993272_o
Vianočná akadémia 2016
22. 12. 2016
Katarínska kapustnica a pečenie vianočných oblátok
26. 11. 2016
Úcta k starším
16.10.2016
Výlet na Zemplínsku Šíravu
09.07.2016
Jánsky guľáš
02.07.2016
Zemplin veteran rallye 2016
25. 06. 2016
Deň detí
01.06.2016
Úprava pred OCÚ
Deň matiek
08. 05. 2016
Ples chovateľov ZO Močarany
23. 01. 2016
Slávnostné ukončenie projektu Krásnovce - Šamudovce kanalizácia
21. 01. 2016
Novoročný stolnotenisový turnaj
09.01.2016
Novoročné stretnutie
01.01.2016