SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  05. OKT 2023
  Štvrtok
 • Plasty
  16. OKT 2023
  Pondelok
 • Papier
  10. OKT 2023
  Utorok
 • Sklo
  05. DEC 2023
  Utorok
ŠAMUDOVCE Počasie

OBEC ŠAMUDOVCE

Chotár obce sa rozprestiera v severnej časti Východoslovenskej nížiny, rozsiahlej krajinnej oblasti v subprovincii Veľkej dunajskej kotliny. Východoslovenská nížina sa člení na Východoslovenskú pahorkatinu a Východoslovenskú rovinu, ktorá je jej centrálnou, rovinatu časťou. Šamudovce ležia v jej podcelku nazvanom Laborecká rovina.

Náš chotár sa nachádza na agradačnom vale Laborca, vo východnej i západnej časti sa zvažujúc do nív tejto rieky a nivy Duše. Priemernou ročnou teplotou 9 - 10 oC sa radí medzi druhé najteplejšie územie Slovenska.
Ročný úhrn zrážok je 530 - 700 mm. Cez obec nepreteká žiadna rieka.