SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Chotár obce sa rozprestiera v severnej časti Východoslovenskej nížiny, rozsiahlej krajinnej oblasti v subprovincii Veľkej dunajskej kotliny. Východoslovenská nížina sa člení na Východoslovenskú pahorkatinu a Východoslovenskú rovinu, ktorá je jej centrálnou, rovinatu časťou. Šamudovce ležia v jej podcelku nazvanom Laborecká rovina.

Náš chotár sa nachádza na agradačnom vale Laborca, vo východnej i západnej časti sa zvažujúc do nív tejto rieky a nivy Duše. Priemernou ročnou teplotou 9 - 10 oC sa radí medzi druhé najteplejšie územie Slovenska.
Ročný úhrn zrážok je 530 - 700 mm. Cez obec nepreteká žiadna rieka.

Podľa presného merania (VSO) je stred obce vo výške 108 m n. m., v chotári 104 až 109 m n. m., s prevýšením iba piatich metrov. Chotár o rozlohe 495 ha hraničí na V s obcou Lastomír, na JV so Sliepkovcami, na J s Vŕbnicou, po ktorej nasledujú južnejšie Žbince, na JZ s Laškovcami, na SZ s Pozdišovcai, na S s Krásnovcami a na SV s Močaranami, ktoré sú predmestím okresného mesta Michalovce.

Hory a lesy vidieť len v modravej diaľke. Na západe pohorie Slanské vrchy, na severe a severovýchode masív Vihorlatu.