English
Zmenšiť textZväčšiť text

Informácie o projekte

názov projektu: Národný projekt Rozvojové tímy I.
kód projektu v ITMS: 401406DNC5

Rozvojový tím v Šamudovciach zahájil svoju činnosť 2.10.2023 so štyrmi zamestnancami v zložení:

  • Rozvojový pracovník plánovania /RPP/ - Mgr. Ľubomíra Pokoželcová
  • Sociálna pracovníčka /SP/ -
  • Nenementorka  /NNM/ - Sidónia Balogová
  • Nene /NN/ - Michaela Murgačová

Ďalší traja zamestnanci sa stali súčasťou Rozvojového tímu od 2.11.2023.

  • Rrozvojový pracovník pre bývanie /RPB/ - p. Katarína Kulichová
  • Rozvojový pracovník pre mládež /RPM/ - Bc. Róberta Adamová
  • Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo /RPPP/ - Bc. Ján Fedor   

Tel: 056/6367101

Mob: 0902905705

E-mail: crt.samudovce@gmail.com