SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 273)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
431/2023 Zabezpečovanie integrovaného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných podmienok Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
23/42/054/1800 Zabezpečovanie vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
3 490.44 €
2023 Zmluva o dielo Rekonštrukcia spevnených plôch pri komunitnom centre v obci Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: CSM-STAV
30 841.80 €
2023ZoD Úprava prístupovej cesty ku KC a MŠ v obci Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
6 168.41 €
IROP-CLLD-P807-512-005-001 Poskytnutie príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu projektu: ôôRekonštrukcia spevnených plôch pri KC v obci Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
29 794.96 €
Zmluva o dielo 1/2023 Zabezpečovanie, zavedenie a udržiavanie systému riadenia informačnej bezpečnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
27 €
PB 2/2023 Používanie účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z ,,Rozvojové tímy" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
PB 1/2023 Vydanie a používanie platobnej karty Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
4 000 €
1-805869590803 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
345 €
1-805869566989 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
345 €
2023/NAF038 Poskytnutie finančného príspevku na projekt Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
č.2 Zmena ceny obeda Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
2.10 €
1 - 805017732653 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12 €
1-805017732653 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12 €
Dodatok č.1/2023 Zabezpečovanie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0 €
Zmluva o SOÚ_ODPAD Spracúvanie osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
Dodatok k dohode č. 1 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0 €
10102023 Poskytnutie finančného príspevku v grantovom programe Municipality 2023 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
6 000 €
PK-14042023-02 Zhotovenie webovej stránky obce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Digitálna samospráva, s. r. o.
25 €
Zmluva - Mandátna zmluva Zabezpečenie činnosti projektového manažéra Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Project Advisor s.r.o.
450 €
Generované portálom Uradne.sk