SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 288)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22102024 Poskytnutie finančného príspevku na projekt Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
5 000 €
24/42/054/129 Zabezpečovanie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
3 560.76 €
č.2024/274 Poskytnutie dotácie na projekt Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
14 000 €
č.202402318 Poskytovať dôveryhodnú službu vydávania certifikátov Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: DISIG a.s.
108 €
Dodatok č.1 GW/NS/2022 Služby a iné plnenia spojené s nájmom Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Centrum prvého kontaktu-Michalovce
0 €
674/2023 Úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi poskytovateľom a prijímateľom týkajúcich sa realizácie aktivít projektu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
00325864/TZO/2023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o
0 €
2023/1 Dodávanie potravinového tovaru z produktového katalógu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Hossa family, s. r. o.
0 €
1-808112237756 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12 €
1/2023 Zriadenie účtu v mene euro Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk