SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 284)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.1 GW/NS/2022 Služby a iné plnenia spojené s nájmom Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Centrum prvého kontaktu-Michalovce
0 €
674/2023 Úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi poskytovateľom a prijímateľom týkajúcich sa realizácie aktivít projektu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
00325864/TZO/2023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o
0 €
2023/1 Dodávanie potravinového tovaru z produktového katalógu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Hossa family, s. r. o.
0 €
1-808112237756 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12 €
1/2023 Zriadenie účtu v mene euro Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
29 299.71 €
Dodatok č.1 č. ZM-OD-21-0662 2022/OBEC Komplexné spracovanie odpadu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
11/2023 Vydanie debetnej Platobnej karty Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
č.23/42/010/44 Výkon činnosti podľa § 10 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0 €
D01_SEP-IMRK2-2020-003910 Poskytnutie nenávratého finančného príspevku Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
153 610.19 €
431/2023 Zabezpečovanie integrovaného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných podmienok Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
23/42/054/1800 Zabezpečovanie vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
3 490.44 €
2023 Zmluva o dielo Rekonštrukcia spevnených plôch pri komunitnom centre v obci Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: CSM-STAV
30 841.80 €
2023ZoD Úprava prístupovej cesty ku KC a MŠ v obci Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
6 168.41 €
IROP-CLLD-P807-512-005-001 Poskytnutie príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu projektu: ôôRekonštrukcia spevnených plôch pri KC v obci Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
29 794.96 €
Zmluva o dielo 1/2023 Zabezpečovanie, zavedenie a udržiavanie systému riadenia informačnej bezpečnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
27 €
PB 2/2023 Používanie účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z ,,Rozvojové tímy" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
PB 1/2023 Vydanie a používanie platobnej karty Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
4 000 €
1-805869590803 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
345 €
Generované portálom Uradne.sk