SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

Toto webové sídlo www.obecsamudovce.sk spravuje Obec Šamudovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Šamudovce

Adresa:
Obecný úrad Šamudovce
Šamudovce 99
072 01 Pozdišovce

IČO: 00325864

DIČ: 2020499470

Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

IBAN: SK03 5600 0000 0043 5081 0001

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 620
Rozloha: 495 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1403

 

Kompetencie:
Obec Šamudovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika