English
Zmenšiť textZväčšiť text

Aktuality 2023

Zoznam aktualít:

Východoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dnes 09.01.2024, t.j. v utorok, realizuje v našej obci odpis stavu elektromerov. Prosíme občanov aby si zabezpečili psov a umožnili tak pracovníkom bezproblémový prístup k elektromerom.

 

Vážení občania, zberová spoločnosť Kosit včera nezrealizovala zber papiera v našej obci, z dôvodu techickej poruchy vozidla. Náhradný zber papiera sa však uskutoční už túto sobotu, t.j. 06.01.2024.

Prosíme Vás, separujte čo najviac.

Dovoľujeme si Vás vyzvať na zapojenie sa do online dotazníka,

ktorý poslúži pre spracovanie

Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šamudovce na obdobie rokov 2023 – 2028.

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pomôže rozšíriť ponuku a kvalitu služieb, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď..

Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Vaše odpovede by mali byť inšpiráciou k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia, v ktorom žijeme.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť.

online dotazník