English
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozitívne rómske vzory

 19.06.2024

Je dôležité, aby ľudia videli v rómskej komunite pozitívne príklady a to, že Rómovia sú súdržní. A preto som v teréne obce zrealizovala aktivitu pod názvom Pozitívne rómske vzory, kde som poukázala na to, že úspešní Rómovia sú vzory a inšpiráciou. Veľká časť tejto komunity sa skutočne snaží, ale vymaniť sa z kruhu generačnej chudoby je nemožné bez pomoci silnejšieho. Súčasne vieme, že táto komplexná výzva môže byť riešená iba v spolupráci so štátom, samosprávou, mimovládnymi organizáciami a miestnymi komunitami - ľuďmi, susedmi. Hovorí sa o tom veľa, ale tej skutočnej pomoci je veľmi málo a to chceme zmeniť. Súčasťou tohto procesu je búranie mýtov a negatívneho nastavenia časti majoritnej populácie voči Rómom a chudobným ľuďom. Stále viac mladých Rómov chce získať vzdelanie, stále viac ich smeruje na vysoké školy a dokonca máme už výborné príklady vyštudovaných odborníkov, ktorí sú dobrým modelom pre ostatných.


Zoznam článkov: