English
Zmenšiť textZväčšiť text

Právo na prvé zamestnanie

 19.04.2024

Skupinová aktivita ,ktorú realizoval pracovník pre pracovné poradenstvo bolo usmerňovanie k pracovným možnostiam na zvyšovaní kvalifikácie cez absolvovanie rekvalifikačných kurzov hradených ÚPSVaR a projektu „Právo na prvé zamestnanie“, ktorý nadobudol platnosť 10.4.2024,kde ZAMESTNÁVATEĽ môže žiadať o finančný príspevok na vytvorenie pracovného miesta, pokiaľ uchádzač o zamestnanie je minimálne 2 mesiace evidovaný na ÚPSVaR a ešte nemal pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.


Zoznam článkov: