English
Zmenšiť textZväčšiť text

Novoročné stretnutie

 05.01.2017

01. 01. 2017

Vážení občania

Dovoľte mi, aby som sa vám  prihovoril na začiatku Nového roku 2017.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme za uplynulý rok zažili, vykonali i nestihli urobiť.

Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. 

Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom.

Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Chcel by som v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce , obohateniu jej kultúrneho i duchovného života,  aj všetkým, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce Šamudovce  nie je ľahostajný. 


Vážení spoluobčania!
 
Želám a prajem Vám viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia. Naše činy nech riadi zdravý rozum, kresťanské princípy, dobroprajnosť, vzájomná úcta a chuť k tvorivej spolupráci.

V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce, prajem pevné zdravie a veľa   úspechov  v pracovnom  i osobnom živote.

                                                                                                                        Emil Ircha

                                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít: